•  Revisjon
•  Skatte- og avgiftsrådgivning
•  Rådgivning innen regnskap og økonomi

  

Medlem i Den norske Revisorforening

Mobil: 952 58 416 • Fax 94 76 23 87
Petter Dass gt 3, 8656 Mosjøen
Info Helgeland #